بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
خطا در اجرای نگارش : کد خطا 25


خطا در اجراي برنامه های سیستم های دانش آموزی  : کد خطا ۲۵

تاریخ استفاده از نگارش ها به پایان رسیده و برنامه خطا ۲۵ می دهد. منتظر نگارش جدید باشید.
فقط جهت استفاده از گزارشات برنامه تاریخ سیستم را به قبل برگردانید.
به هیچ عنوان اطلاعات جدیدی وارد برنامه نکنید!!!
:منبع . http://sb5514.blog.ir/rss

خطا در اجرای نگارش : کد خطا 25


خطا در اجراي برنامه های سیستم های دانش آموزی  : کد خطا ۲۵

تاریخ استفاده از نگارش ها به پایان رسیده و برنامه خطا ۲۵ می دهد. منتظر نگارش جدید باشید.
فقط جهت استفاده از گزارشات برنامه تاریخ سیستم را به قبل برگردانید.
به هیچ عنوان اطلاعات جدیدی وارد برنامه نکنید!!!
:منبع . http://sb5514.blog.ir/rss

خطا در اجرای نگارش : کد خطا 25


خطا در اجراي برنامه های سیستم های دانش آموزی  : کد خطا ۲۵

تاریخ استفاده از نگارش ها به پایان رسیده و برنامه خطا ۲۵ می دهد. منتظر نگارش جدید باشید.
فقط جهت استفاده از گزارشات برنامه تاریخ سیستم را به قبل برگردانید.
به هیچ عنوان اطلاعات جدیدی وارد برنامه نکنید!!!
:منبع . http://sb5514.blog.ir/rss

خطا در اجرای نگارش : کد خطا 25


خطا در اجراي برنامه های سیستم های دانش آموزی  : کد خطا ۲۵

تاریخ استفاده از نگارش ها به پایان رسیده و برنامه خطا ۲۵ می دهد. منتظر نگارش جدید باشید.
فقط جهت استفاده از گزارشات برنامه تاریخ سیستم را به قبل برگردانید.
به هیچ عنوان اطلاعات جدیدی وارد برنامه نکنید!!!
:منبع . http://sb5514.blog.ir/rss

خطا در اجرای نگارش : کد خطا 25


خطا در اجراي برنامه های سیستم های دانش آموزی  : کد خطا ۲۵

تاریخ استفاده از نگارش ها به پایان رسیده و برنامه خطا ۲۵ می دهد. منتظر نگارش جدید باشید.
فقط جهت استفاده از گزارشات برنامه تاریخ سیستم را به قبل برگردانید.
به هیچ عنوان اطلاعات جدیدی وارد برنامه نکنید!!!
:منبع . http://sb5514.blog.ir/rss

خطا در اجرای نگارش : کد خطا 25


خطا در اجراي برنامه های سیستم های دانش آموزی  : کد خطا ۲۵

تاریخ استفاده از نگارش ها به پایان رسیده و برنامه خطا ۲۵ می دهد. منتظر نگارش جدید باشید.
فقط جهت استفاده از گزارشات برنامه تاریخ سیستم را به قبل برگردانید.
به هیچ عنوان اطلاعات جدیدی وارد برنامه نکنید!!!
:منبع . http://sb5514.blog.ir/rss

خطا در اجرای نگارش : کد خطا 25


خطا در اجراي برنامه های سیستم های دانش آموزی  : کد خطا ۲۵

تاریخ استفاده از نگارش ها به پایان رسیده و برنامه خطا ۲۵ می دهد. منتظر نگارش جدید باشید.
فقط جهت استفاده از گزارشات برنامه تاریخ سیستم را به قبل برگردانید.
به هیچ عنوان اطلاعات جدیدی وارد برنامه نکنید!!!
:منبع . http://sb5514.blog.ir/rss

ایثارگران در قانون برنامه ششم


ایثارگران  ماده 87 قانون برنامه ششم:دولت موظف است اقدامات لازم برای اجراي صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و کلیه آیین‌نامه‌های اجرائی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجراي قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.الف- دولت مکلف است در اجراي ماده (61) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 به نحوی برنامه‌ریزی نماید که تا دو سال اول اجراي قانون برنامه کلیه مشمولان ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگانهای اعزام‌کننده نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز
ادامه مطلب :منبع . http://vanak-velayat.blog.ir/rss

ایثارگران در قانون برنامه ششم


ایثارگران  ماده 87 قانون برنامه ششم:دولت موظف است اقدامات لازم برای اجراي صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و کلیه آیین‌نامه‌های اجرائی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجراي قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.الف- دولت مکلف است در اجراي ماده (61) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 به نحوی برنامه‌ریزی نماید که تا دو سال اول اجراي قانون برنامه کلیه مشمولان ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگانهای اعزام‌کننده نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز
ادامه مطلب :منبع . http://vanak-velayat.blog.ir/rss

ایثارگران در قانون برنامه ششم


ایثارگران  ماده 87 قانون برنامه ششم:دولت موظف است اقدامات لازم برای اجراي صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و کلیه آیین‌نامه‌های اجرائی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجراي قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.الف- دولت مکلف است در اجراي ماده (61) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 به نحوی برنامه‌ریزی نماید که تا دو سال اول اجراي قانون برنامه کلیه مشمولان ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگانهای اعزام‌کننده نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز
ادامه مطلب :منبع . http://vanak-velayat.blog.ir/rss

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اجرای برنامه موثر بازاریابی تلفن همراه از سایت ISI


دانلود رایگان مقاله لاتین اجراي برنامه موثر بازاریابی تلفن همراه از سایت الزویر
عنوان فارسی مقاله:
برنامه ریزی و اجراي برنامه های موثر بازاریابی تلفن همراه
عنوان انگلیسی مقاله:
Planning and implementing effective mobile marketing programs
ادامه مطلب :منبع . http://freetranslation.blog.ir/rss

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اجرای برنامه موثر بازاریابی تلفن همراه از سایت ISI


دانلود رایگان مقاله لاتین اجراي برنامه موثر بازاریابی تلفن همراه از سایت الزویر
عنوان فارسی مقاله:
برنامه ریزی و اجراي برنامه های موثر بازاریابی تلفن همراه
عنوان انگلیسی مقاله:
Planning and implementing effective mobile marketing programs
ادامه مطلب :منبع . http://freetranslation.blog.ir/rss

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اجرای برنامه موثر بازاریابی تلفن همراه از سایت ISI


دانلود رایگان مقاله لاتین اجراي برنامه موثر بازاریابی تلفن همراه از سایت الزویر
عنوان فارسی مقاله:
برنامه ریزی و اجراي برنامه های موثر بازاریابی تلفن همراه
عنوان انگلیسی مقاله:
Planning and implementing effective mobile marketing programs
ادامه مطلب :منبع . http://freetranslation.blog.ir/rss

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اجرای برنامه موثر بازاریابی تلفن همراه از سایت ISI


دانلود رایگان مقاله لاتین اجراي برنامه موثر بازاریابی تلفن همراه از سایت الزویر
عنوان فارسی مقاله:
برنامه ریزی و اجراي برنامه های موثر بازاریابی تلفن همراه
عنوان انگلیسی مقاله:
Planning and implementing effective mobile marketing programs
ادامه مطلب :منبع . http://freetranslation.blog.ir/rss

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اجرای برنامه موثر بازاریابی تلفن همراه از سایت ISI


دانلود رایگان مقاله لاتین اجراي برنامه موثر بازاریابی تلفن همراه از سایت الزویر
عنوان فارسی مقاله:
برنامه ریزی و اجراي برنامه های موثر بازاریابی تلفن همراه
عنوان انگلیسی مقاله:
Planning and implementing effective mobile marketing programs
ادامه مطلب :منبع . http://freetranslation.blog.ir/rss

app cloner


#معرفی_برنامه فرض کنید یک نرم افزار به عنوان مثال یک بازی کلش آف کلنز ویا اینستگرام بر روی گوشی شما نصب است.شما هم به دو یا چند حساب اینستگرام یا کلش آف کلنز  دارید و همزمان به حساب های خود نیاز دارید .طبیعتا اگر بخواهید یک بار دیگر فایل نصبی این بازی را بر روی گوشی اندرویدی خود نصب کنید عملیات جایگزینی یا همان Replace صورت می گیرد .اما با نرم افزار App Cloner شما قادر خواهید بود فایل نصبی این برنامه ها را را کلون کنید ( یعنی چند نسخه از یک برنامه داشته باشید )  و با نصب کلون آن بدون اینکه بازی جدید بر روی قبلی جایگزین شوید چند برنامه از یک نوع به صورت همزمان بر روی گوشی اندرویدی خود داشته باشید.روش کار بسیار آسان است . پس از اجراي برنامه ، لیستی از برنامه های شما باز می شود و شما با انتخاب برنامه دلخواه قادر خواهید بود اسم ،شکل آیکون ، رنگ آیکون و حتی دسترسی های برنامه را تغییر دهید و هر

app cloner


#معرفی_برنامه فرض کنید یک نرم افزار به عنوان مثال یک بازی کلش آف کلنز ویا اینستگرام بر روی گوشی شما نصب است.شما هم به دو یا چند حساب اینستگرام یا کلش آف کلنز  دارید و همزمان به حساب های خود نیاز دارید .طبیعتا اگر بخواهید یک بار دیگر فایل نصبی این بازی را بر روی گوشی اندرویدی خود نصب کنید عملیات جایگزینی یا همان Replace صورت می گیرد .اما با نرم افزار App Cloner شما قادر خواهید بود فایل نصبی این برنامه ها را را کلون کنید ( یعنی چند نسخه از یک برنامه داشته باشید )  و با نصب کلون آن بدون اینکه بازی جدید بر روی قبلی جایگزین شوید چند برنامه از یک نوع به صورت همزمان بر روی گوشی اندرویدی خود داشته باشید.روش کار بسیار آسان است . پس از اجراي برنامه ، لیستی از برنامه های شما باز می شود و شما با انتخاب برنامه دلخواه قادر خواهید بود اسم ،شکل آیکون ، رنگ آیکون و حتی دسترسی های برنامه را تغییر دهید و هر

app cloner


#معرفی_برنامه فرض کنید یک نرم افزار به عنوان مثال یک بازی کلش آف کلنز ویا اینستگرام بر روی گوشی شما نصب است.شما هم به دو یا چند حساب اینستگرام یا کلش آف کلنز  دارید و همزمان به حساب های خود نیاز دارید .طبیعتا اگر بخواهید یک بار دیگر فایل نصبی این بازی را بر روی گوشی اندرویدی خود نصب کنید عملیات جایگزینی یا همان Replace صورت می گیرد .اما با نرم افزار App Cloner شما قادر خواهید بود فایل نصبی این برنامه ها را را کلون کنید ( یعنی چند نسخه از یک برنامه داشته باشید )  و با نصب کلون آن بدون اینکه بازی جدید بر روی قبلی جایگزین شوید چند برنامه از یک نوع به صورت همزمان بر روی گوشی اندرویدی خود داشته باشید.روش کار بسیار آسان است . پس از اجراي برنامه ، لیستی از برنامه های شما باز می شود و شما با انتخاب برنامه دلخواه قادر خواهید بود اسم ،شکل آیکون ، رنگ آیکون و حتی دسترسی های برنامه را تغییر دهید و هر

app cloner


#معرفی_برنامه فرض کنید یک نرم افزار به عنوان مثال یک بازی کلش آف کلنز ویا اینستگرام بر روی گوشی شما نصب است.شما هم به دو یا چند حساب اینستگرام یا کلش آف کلنز  دارید و همزمان به حساب های خود نیاز دارید .طبیعتا اگر بخواهید یک بار دیگر فایل نصبی این بازی را بر روی گوشی اندرویدی خود نصب کنید عملیات جایگزینی یا همان Replace صورت می گیرد .اما با نرم افزار App Cloner شما قادر خواهید بود فایل نصبی این برنامه ها را را کلون کنید ( یعنی چند نسخه از یک برنامه داشته باشید )  و با نصب کلون آن بدون اینکه بازی جدید بر روی قبلی جایگزین شوید چند برنامه از یک نوع به صورت همزمان بر روی گوشی اندرویدی خود داشته باشید.روش کار بسیار آسان است . پس از اجراي برنامه ، لیستی از برنامه های شما باز می شود و شما با انتخاب برنامه دلخواه قادر خواهید بود اسم ،شکل آیکون ، رنگ آیکون و حتی دسترسی های برنامه را تغییر دهید و هر

app cloner


#معرفی_برنامه فرض کنید یک نرم افزار به عنوان مثال یک بازی کلش آف کلنز ویا اینستگرام بر روی گوشی شما نصب است.شما هم به دو یا چند حساب اینستگرام یا کلش آف کلنز  دارید و همزمان به حساب های خود نیاز دارید .طبیعتا اگر بخواهید یک بار دیگر فایل نصبی این بازی را بر روی گوشی اندرویدی خود نصب کنید عملیات جایگزینی یا همان Replace صورت می گیرد .اما با نرم افزار App Cloner شما قادر خواهید بود فایل نصبی این برنامه ها را را کلون کنید ( یعنی چند نسخه از یک برنامه داشته باشید )  و با نصب کلون آن بدون اینکه بازی جدید بر روی قبلی جایگزین شوید چند برنامه از یک نوع به صورت همزمان بر روی گوشی اندرویدی خود داشته باشید.روش کار بسیار آسان است . پس از اجراي برنامه ، لیستی از برنامه های شما باز می شود و شما با انتخاب برنامه دلخواه قادر خواهید بود اسم ،شکل آیکون ، رنگ آیکون و حتی دسترسی های برنامه را تغییر دهید و هر

تدوین برنامه برای روابط عمومی


پس از نیاز­سنجی، برنامه ریزی گام دوم یک فعالیت علمی و کیفی است. هر
چند بخش قابل توجهی از فعالیتهای روابط عمومی به طور اقتضایی تدوین و
عملیاتی می­شود، اما بایستی تدوین برنامه های پنج ساله، تدوین برنامه­ی
یکساله، تدوین برنامه فصلی، تدوین برنامه ماهانه، تدوین برنامه هفتگی،
تدوین برنامه برای یک مراسم خاص، و تدوین تقویم مناسبتهای مورد توجه و
تأکید مدیران و مسئولن روابط عمومی قرار گیرد. درادامه با وبلاگ خبر آویژه همراه ما باشید. برنامه ریزی، یک تصمیم
گیری جمعی است؛ یعنی تمامی دست در کاران روابط عمومی بایتی با همفکری در
تنظیم یک برنامه مشارکت کنند چرا که اجراي برنامه­های روابط عمومی نیز
فعالیتی جمعی است.
افزون بر این، تدوین برنامه­های روابط عمومی
بایستی بر مبنای آسیب­شناسی روابط عمومی، نظرسنجیهای ادواری و مستمر از
فعالیتهای انجام شده، و نیازهای روانی و اجتماعی کارکنان و مشتریان استوار


تدوین برنامه برای روابط عمومی


پس از نیاز­سنجی، برنامه ریزی گام دوم یک فعالیت علمی و کیفی است. هر
چند بخش قابل توجهی از فعالیتهای روابط عمومی به طور اقتضایی تدوین و
عملیاتی می­شود، اما بایستی تدوین برنامه های پنج ساله، تدوین برنامه­ی
یکساله، تدوین برنامه فصلی، تدوین برنامه ماهانه، تدوین برنامه هفتگی،
تدوین برنامه برای یک مراسم خاص، و تدوین تقویم مناسبتهای مورد توجه و
تأکید مدیران و مسئولن روابط عمومی قرار گیرد. درادامه با وبلاگ خبر آویژه همراه ما باشید. برنامه ریزی، یک تصمیم
گیری جمعی است؛ یعنی تمامی دست در کاران روابط عمومی بایتی با همفکری در
تنظیم یک برنامه مشارکت کنند چرا که اجراي برنامه­های روابط عمومی نیز
فعالیتی جمعی است.
افزون بر این، تدوین برنامه­های روابط عمومی
بایستی بر مبنای آسیب­شناسی روابط عمومی، نظرسنجیهای ادواری و مستمر از
فعالیتهای انجام شده، و نیازهای روانی و اجتماعی کارکنان و مشتریان استوار


تدوین برنامه برای روابط عمومی


پس از نیاز­سنجی، برنامه ریزی گام دوم یک فعالیت علمی و کیفی است. هر
چند بخش قابل توجهی از فعالیتهای روابط عمومی به طور اقتضایی تدوین و
عملیاتی می­شود، اما بایستی تدوین برنامه های پنج ساله، تدوین برنامه­ی
یکساله، تدوین برنامه فصلی، تدوین برنامه ماهانه، تدوین برنامه هفتگی،
تدوین برنامه برای یک مراسم خاص، و تدوین تقویم مناسبتهای مورد توجه و
تأکید مدیران و مسئولن روابط عمومی قرار گیرد. درادامه با وبلاگ خبر آویژه همراه ما باشید. برنامه ریزی، یک تصمیم
گیری جمعی است؛ یعنی تمامی دست در کاران روابط عمومی بایتی با همفکری در
تنظیم یک برنامه مشارکت کنند چرا که اجراي برنامه­های روابط عمومی نیز
فعالیتی جمعی است.
افزون بر این، تدوین برنامه­های روابط عمومی
بایستی بر مبنای آسیب­شناسی روابط عمومی، نظرسنجیهای ادواری و مستمر از
فعالیتهای انجام شده، و نیازهای روانی و اجتماعی کارکنان و مشتریان استوار


تدوین برنامه برای روابط عمومی


پس از نیاز­سنجی، برنامه ریزی گام دوم یک فعالیت علمی و کیفی است. هر
چند بخش قابل توجهی از فعالیتهای روابط عمومی به طور اقتضایی تدوین و
عملیاتی می­شود، اما بایستی تدوین برنامه های پنج ساله، تدوین برنامه­ی
یکساله، تدوین برنامه فصلی، تدوین برنامه ماهانه، تدوین برنامه هفتگی،
تدوین برنامه برای یک مراسم خاص، و تدوین تقویم مناسبتهای مورد توجه و
تأکید مدیران و مسئولن روابط عمومی قرار گیرد. درادامه با وبلاگ خبر آویژه همراه ما باشید. برنامه ریزی، یک تصمیم
گیری جمعی است؛ یعنی تمامی دست در کاران روابط عمومی بایتی با همفکری در
تنظیم یک برنامه مشارکت کنند چرا که اجراي برنامه­های روابط عمومی نیز
فعالیتی جمعی است.
افزون بر این، تدوین برنامه­های روابط عمومی
بایستی بر مبنای آسیب­شناسی روابط عمومی، نظرسنجیهای ادواری و مستمر از
فعالیتهای انجام شده، و نیازهای روانی و اجتماعی کارکنان و مشتریان استوار


تدوین برنامه برای روابط عمومی


پس از نیاز­سنجی، برنامه ریزی گام دوم یک فعالیت علمی و کیفی است. هر
چند بخش قابل توجهی از فعالیتهای روابط عمومی به طور اقتضایی تدوین و
عملیاتی می­شود، اما بایستی تدوین برنامه های پنج ساله، تدوین برنامه­ی
یکساله، تدوین برنامه فصلی، تدوین برنامه ماهانه، تدوین برنامه هفتگی،
تدوین برنامه برای یک مراسم خاص، و تدوین تقویم مناسبتهای مورد توجه و
تأکید مدیران و مسئولن روابط عمومی قرار گیرد. درادامه با وبلاگ خبر آویژه همراه ما باشید. برنامه ریزی، یک تصمیم
گیری جمعی است؛ یعنی تمامی دست در کاران روابط عمومی بایتی با همفکری در
تنظیم یک برنامه مشارکت کنند چرا که اجراي برنامه­های روابط عمومی نیز
فعالیتی جمعی است.
افزون بر این، تدوین برنامه­های روابط عمومی
بایستی بر مبنای آسیب­شناسی روابط عمومی، نظرسنجیهای ادواری و مستمر از
فعالیتهای انجام شده، و نیازهای روانی و اجتماعی کارکنان و مشتریان استوار


گروه برنامه نویسی تلگرام 7


طراحی و دیزاین عکس شما
آموزش برنامه نویسی و امنیت

چنل گروه : @AllianceDev


کمک به افراد ⚀
ریکاوری اکانت ⚁
#سوال و #جواب ⚂

لینک گروه :

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEJOCEXl-fny4Pml1A

تمام فعالیت های گروه هماهنگ با قانون های  اسلامی خواهد بود .


لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام,
لینک سوپر گروه برنامه نویسان  ,
لینک سوپر گروه برنامه نویسان در تلگرام,
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام,
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام,
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام.
لینک گروه برنامه نویسی.
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان . 
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام.
لینک گروه برنامه نویسی اندروید.
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام.
لینک گروه برنامه نویسی اندروید.
 لینک گروه برنامه نویسی دات نت.
لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام
لینک گ

گروه برنامه نویسی تلگرام 6


طراحی و دیزاین عکس شما
آموزش برنامه نویسی و امنیت

چنل گروه : @AllianceDev


کمک به افراد ⚀
ریکاوری اکانت ⚁
#سوال و #جواب ⚂

لینک گروه :

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEJOCEXl-fny4Pml1A

تمام فعالیت های گروه هماهنگ با قانون های  اسلامی خواهد بود .


لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام,
لینک سوپر گروه برنامه نویسان  ,
لینک سوپر گروه برنامه نویسان در تلگرام,
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام,
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام,
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام.
لینک گروه برنامه نویسی.
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان . 
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام.
لینک گروه برنامه نویسی اندروید.
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام.
لینک گروه برنامه نویسی اندروید.
 لینک گروه برنامه نویسی دات نت.
لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام
لینک گ

گروه برنامه نویسی تلگرام 7


طراحی و دیزاین عکس شما
آموزش برنامه نویسی و امنیت

چنل گروه : @AllianceDev


کمک به افراد ⚀
ریکاوری اکانت ⚁
#سوال و #جواب ⚂

لینک گروه :

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEJOCEXl-fny4Pml1A

تمام فعالیت های گروه هماهنگ با قانون های  اسلامی خواهد بود .


لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام,
لینک سوپر گروه برنامه نویسان  ,
لینک سوپر گروه برنامه نویسان در تلگرام,
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام,
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام,
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام.
لینک گروه برنامه نویسی.
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان . 
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام.
لینک گروه برنامه نویسی اندروید.
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام.
لینک گروه برنامه نویسی اندروید.
 لینک گروه برنامه نویسی دات نت.
لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام
لینک گ

گروه برنامه نویسی تلگرام 6


طراحی و دیزاین عکس شما
آموزش برنامه نویسی و امنیت

چنل گروه : @AllianceDev


کمک به افراد ⚀
ریکاوری اکانت ⚁
#سوال و #جواب ⚂

لینک گروه :

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEJOCEXl-fny4Pml1A

تمام فعالیت های گروه هماهنگ با قانون های  اسلامی خواهد بود .


لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام,
لینک سوپر گروه برنامه نویسان  ,
لینک سوپر گروه برنامه نویسان در تلگرام,
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام,
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام,
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام.
لینک گروه برنامه نویسی.
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان . 
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام.
لینک گروه برنامه نویسی اندروید.
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام.
لینک گروه برنامه نویسی اندروید.
 لینک گروه برنامه نویسی دات نت.
لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام
لینک گ

اجرای گروه نمایش مهدالرضا کاشمر در روستای ممرآباد


بمناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و به دعوت کانون فرهنگی مسجدجامع ممرآباد ، گروه نمایشی مهدالرضا زیارتگاه شهیدمدرس کاشمر به اجراي برنامه پرداخت.
این برنامه روز جمعه 13 اسفندماه همزمان بانماز مغرب وعشاء و بااستقبال گسترده اهالی محترم روستا بویژه نسل جوان در محل مسجدجامع این روستا برگزارشد.
این ویژه برنامه باتلاوت قرآن توسط آقای مهدی اکرامی آغازشد و سپس دو اجراي دکلمه زیبا راشاهد بودیم و درنهایت نمایش واقعه عاشورا باموضوع تشریح ورود  حبیب بن مظاهر به جمع یاران امام حسین (ع) اجراشد.
شایان ذکر است گروه فرهنگی روستای ممرآباد ویژه برنامه ای شامل قرائت زیارت عاشورا ، عزاداری وسینه زنی و همچنین پذیرایی را در مدت سه شب برگزار نمود.
:منبع . http://momrabad.blog.ir/rss

برنامه های ماهواره ای ورژن داخلی!


وقتی برنامه "بفرمایید شام" از شبکه های ماهواره ای پخش شد طرفدارای زیادی پیدا کرد، از این طرف توی ایران ما به این فکر افتادیم که چقدر چنین موضوعی جذابه! بر آن شدیم که ما هم چنین حرکتی بزنیم!
اون موقع بود که شبکه های داخلی پر شد از برنامه ها و مسابقه های آشپزی مثل مسابقه "دستپخت" ، برنامه "دست پخت های خودمانی" ، "دستپخت مامان" و چندین برنامه ی دیگه! از طرفی بازرگانان همیشه در صحنه هم این بار پیام های بازرگانی رو در قالب برنامه های بازرگانی ارائه کردن و چندین برنامه ی تبلیغی آشپزی ریخته شد تو شبکه ها مثل "ببین و بپز" و "نمایش آشپزی" (که چقدر هم اعصاب خرد کنن :/ )
خارج از بحث پست: اصلا جوری شده که هیچ برنامه ی آشپزی ای پیدا نمیکنی که تبلیغی نباشه! نه تنها برنامه های آشپزی، بلکه برنامه های کودک و طنز و مناسبتی و... :/
برمیگردیم سر موضوع اصلی:
بعد که استیج تو ماهواره به راه شد و خیلی هم صدا کرد

لینک گروه پرسش و پاسخ توسعه دهندگان


طراحی و دیزاین عکس شما ????
آموزش برنامه نویسی و امنیت
چنل گروه : @AllianceDev
کمک به افراد ?
ریکاوری اکانت ?
#سوال و #جواب ?
لینک گروه :
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEJOCEXl-fny4Pml1A
تمام فعالیت های گروه هماهنگ با قانون های  اسلامی خواهد بود .
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک سوپر گروه برنامه نویسان  
لینک سوپر گروه برنامه نویسان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان  
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
 لینک گروه برنامه نویسی دات نت  
لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام
لینک گروه برنامه نویس

لینک گروه پرسش و پاسخ توسعه دهندگان


طراحی و دیزاین عکس شما ????
آموزش برنامه نویسی و امنیت
چنل گروه : @AllianceDev
کمک به افراد ?
ریکاوری اکانت ?
#سوال و #جواب ?
لینک گروه :
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEJOCEXl-fny4Pml1A
تمام فعالیت های گروه هماهنگ با قانون های  اسلامی خواهد بود .
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک سوپر گروه برنامه نویسان  
لینک سوپر گروه برنامه نویسان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان  
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
 لینک گروه برنامه نویسی دات نت  
لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام
لینک گروه برنامه نویس

کار خود را از قبل برنامه ریزی کنید


وقتی اهداف فروش ، درآمد و فعالیتهای خود را مشخص نمودید ، می توانید ماه ، هفته و به ویژه روز خود را از قبل برنامه ریزی کنید .برنامه هفته بعد خود را درآخر هفته مشخص نمایید .
همیشه بر اساس یک برنامه مکتوب کار کنید .
برنامه ریزی، حس کنترل بر کار را به طور تاثیرگذاری به شما انتقال می دهد .
حس قدرت شخصی به شما می دهد .
برنامه ریزی قبلی اعتماد به نفس شما را نیز افزایش داده و عزت نفس شما را هم ارتقا می دهد .
هر دقیقه برنامه ریزی ، ده دقیقه در کار شما صرفه جویی می کند ، بنابراین نسبت به کسی که اصلا برنامه ریزی نمی کند ، کاربیشتری انجام می دهید . :منبع . http://internet-money.blog.ir/rss

کار خود را از قبل برنامه ریزی کنید


وقتی اهداف فروش ، درآمد و فعالیتهای خود را مشخص نمودید ، می توانید ماه ، هفته و به ویژه روز خود را از قبل برنامه ریزی کنید .برنامه هفته بعد خود را درآخر هفته مشخص نمایید .
همیشه بر اساس یک برنامه مکتوب کار کنید .
برنامه ریزی، حس کنترل بر کار را به طور تاثیرگذاری به شما انتقال می دهد .
حس قدرت شخصی به شما می دهد .
برنامه ریزی قبلی اعتماد به نفس شما را نیز افزایش داده و عزت نفس شما را هم ارتقا می دهد .
هر دقیقه برنامه ریزی ، ده دقیقه در کار شما صرفه جویی می کند ، بنابراین نسبت به کسی که اصلا برنامه ریزی نمی کند ، کاربیشتری انجام می دهید . :منبع . http://internet-money.blog.ir/rss

کار خود را از قبل برنامه ریزی کنید


وقتی اهداف فروش ، درآمد و فعالیتهای خود را مشخص نمودید ، می توانید ماه ، هفته و به ویژه روز خود را از قبل برنامه ریزی کنید .برنامه هفته بعد خود را درآخر هفته مشخص نمایید .
همیشه بر اساس یک برنامه مکتوب کار کنید .
برنامه ریزی، حس کنترل بر کار را به طور تاثیرگذاری به شما انتقال می دهد .
حس قدرت شخصی به شما می دهد .
برنامه ریزی قبلی اعتماد به نفس شما را نیز افزایش داده و عزت نفس شما را هم ارتقا می دهد .
هر دقیقه برنامه ریزی ، ده دقیقه در کار شما صرفه جویی می کند ، بنابراین نسبت به کسی که اصلا برنامه ریزی نمی کند ، کاربیشتری انجام می دهید . :منبع . http://internet-money.blog.ir/rss

app cloner


#معرفی_برنامه فرض کنید یک نرم افزار به عنوان مثال یک بازی کلش آف کلنز ویا اینستگرام بر روی گوشی شما نصب است.شما هم به دو یا چند حساب اینستگرام یا کلش آف کلنز  دارید و همزمان به حساب های خود نیاز دارید .طبیعتا اگر بخواهید یک بار دیگر فایل نصبی این بازی را بر روی گوشی اندرویدی خود نصب کنید عملیات جایگزینی یا همان Replace صورت می گیرد .اما با نرم افزار App Cloner شما قادر خواهید بود فایل نصبی این برنامه ها را را کلون کنید ( یعنی چند نسخه از یک برنامه داشته باشید )  و با نصب کلون آن بدون اینکه بازی جدید بر روی قبلی جایگزین شوید چند برنامه از یک نوع به صورت همزمان بر روی گوشی اندرویدی خود داشته باشید.روش کار بسیار آسان است . پس از اجراي برنامه ، لیستی از برنامه های شما باز می شود و شما با انتخاب برنامه دلخواه قادر خواهید بود اسم ،شکل آیکون ، رنگ آیکون و حتی دسترسی های برنامه را تغییر دهید و هر

app cloner


#معرفی_برنامه فرض کنید یک نرم افزار به عنوان مثال یک بازی کلش آف کلنز ویا اینستگرام بر روی گوشی شما نصب است.شما هم به دو یا چند حساب اینستگرام یا کلش آف کلنز  دارید و همزمان به حساب های خود نیاز دارید .طبیعتا اگر بخواهید یک بار دیگر فایل نصبی این بازی را بر روی گوشی اندرویدی خود نصب کنید عملیات جایگزینی یا همان Replace صورت می گیرد .اما با نرم افزار App Cloner شما قادر خواهید بود فایل نصبی این برنامه ها را را کلون کنید ( یعنی چند نسخه از یک برنامه داشته باشید )  و با نصب کلون آن بدون اینکه بازی جدید بر روی قبلی جایگزین شوید چند برنامه از یک نوع به صورت همزمان بر روی گوشی اندرویدی خود داشته باشید.روش کار بسیار آسان است . پس از اجراي برنامه ، لیستی از برنامه های شما باز می شود و شما با انتخاب برنامه دلخواه قادر خواهید بود اسم ،شکل آیکون ، رنگ آیکون و حتی دسترسی های برنامه را تغییر دهید و هر

app cloner


#معرفی_برنامه فرض کنید یک نرم افزار به عنوان مثال یک بازی کلش آف کلنز ویا اینستگرام بر روی گوشی شما نصب است.شما هم به دو یا چند حساب اینستگرام یا کلش آف کلنز  دارید و همزمان به حساب های خود نیاز دارید .طبیعتا اگر بخواهید یک بار دیگر فایل نصبی این بازی را بر روی گوشی اندرویدی خود نصب کنید عملیات جایگزینی یا همان Replace صورت می گیرد .اما با نرم افزار App Cloner شما قادر خواهید بود فایل نصبی این برنامه ها را را کلون کنید ( یعنی چند نسخه از یک برنامه داشته باشید )  و با نصب کلون آن بدون اینکه بازی جدید بر روی قبلی جایگزین شوید چند برنامه از یک نوع به صورت همزمان بر روی گوشی اندرویدی خود داشته باشید.روش کار بسیار آسان است . پس از اجراي برنامه ، لیستی از برنامه های شما باز می شود و شما با انتخاب برنامه دلخواه قادر خواهید بود اسم ،شکل آیکون ، رنگ آیکون و حتی دسترسی های برنامه را تغییر دهید و هر

app cloner


#معرفی_برنامه فرض کنید یک نرم افزار به عنوان مثال یک بازی کلش آف کلنز ویا اینستگرام بر روی گوشی شما نصب است.شما هم به دو یا چند حساب اینستگرام یا کلش آف کلنز  دارید و همزمان به حساب های خود نیاز دارید .طبیعتا اگر بخواهید یک بار دیگر فایل نصبی این بازی را بر روی گوشی اندرویدی خود نصب کنید عملیات جایگزینی یا همان Replace صورت می گیرد .اما با نرم افزار App Cloner شما قادر خواهید بود فایل نصبی این برنامه ها را را کلون کنید ( یعنی چند نسخه از یک برنامه داشته باشید )  و با نصب کلون آن بدون اینکه بازی جدید بر روی قبلی جایگزین شوید چند برنامه از یک نوع به صورت همزمان بر روی گوشی اندرویدی خود داشته باشید.روش کار بسیار آسان است . پس از اجراي برنامه ، لیستی از برنامه های شما باز می شود و شما با انتخاب برنامه دلخواه قادر خواهید بود اسم ،شکل آیکون ، رنگ آیکون و حتی دسترسی های برنامه را تغییر دهید و هر

app cloner


#معرفی_برنامه فرض کنید یک نرم افزار به عنوان مثال یک بازی کلش آف کلنز ویا اینستگرام بر روی گوشی شما نصب است.شما هم به دو یا چند حساب اینستگرام یا کلش آف کلنز  دارید و همزمان به حساب های خود نیاز دارید .طبیعتا اگر بخواهید یک بار دیگر فایل نصبی این بازی را بر روی گوشی اندرویدی خود نصب کنید عملیات جایگزینی یا همان Replace صورت می گیرد .اما با نرم افزار App Cloner شما قادر خواهید بود فایل نصبی این برنامه ها را را کلون کنید ( یعنی چند نسخه از یک برنامه داشته باشید )  و با نصب کلون آن بدون اینکه بازی جدید بر روی قبلی جایگزین شوید چند برنامه از یک نوع به صورت همزمان بر روی گوشی اندرویدی خود داشته باشید.روش کار بسیار آسان است . پس از اجراي برنامه ، لیستی از برنامه های شما باز می شود و شما با انتخاب برنامه دلخواه قادر خواهید بود اسم ،شکل آیکون ، رنگ آیکون و حتی دسترسی های برنامه را تغییر دهید و هر

app cloner


#معرفی_برنامه فرض کنید یک نرم افزار به عنوان مثال یک بازی کلش آف کلنز ویا اینستگرام بر روی گوشی شما نصب است.شما هم به دو یا چند حساب اینستگرام یا کلش آف کلنز  دارید و همزمان به حساب های خود نیاز دارید .طبیعتا اگر بخواهید یک بار دیگر فایل نصبی این بازی را بر روی گوشی اندرویدی خود نصب کنید عملیات جایگزینی یا همان Replace صورت می گیرد .اما با نرم افزار App Cloner شما قادر خواهید بود فایل نصبی این برنامه ها را را کلون کنید ( یعنی چند نسخه از یک برنامه داشته باشید )  و با نصب کلون آن بدون اینکه بازی جدید بر روی قبلی جایگزین شوید چند برنامه از یک نوع به صورت همزمان بر روی گوشی اندرویدی خود داشته باشید.روش کار بسیار آسان است . پس از اجراي برنامه ، لیستی از برنامه های شما باز می شود و شما با انتخاب برنامه دلخواه قادر خواهید بود اسم ،شکل آیکون ، رنگ آیکون و حتی دسترسی های برنامه را تغییر دهید و هر

app cloner


#معرفی_برنامه فرض کنید یک نرم افزار به عنوان مثال یک بازی کلش آف کلنز ویا اینستگرام بر روی گوشی شما نصب است.شما هم به دو یا چند حساب اینستگرام یا کلش آف کلنز  دارید و همزمان به حساب های خود نیاز دارید .طبیعتا اگر بخواهید یک بار دیگر فایل نصبی این بازی را بر روی گوشی اندرویدی خود نصب کنید عملیات جایگزینی یا همان Replace صورت می گیرد .اما با نرم افزار App Cloner شما قادر خواهید بود فایل نصبی این برنامه ها را را کلون کنید ( یعنی چند نسخه از یک برنامه داشته باشید )  و با نصب کلون آن بدون اینکه بازی جدید بر روی قبلی جایگزین شوید چند برنامه از یک نوع به صورت همزمان بر روی گوشی اندرویدی خود داشته باشید.روش کار بسیار آسان است . پس از اجراي برنامه ، لیستی از برنامه های شما باز می شود و شما با انتخاب برنامه دلخواه قادر خواهید بود اسم ،شکل آیکون ، رنگ آیکون و حتی دسترسی های برنامه را تغییر دهید و هر

app cloner


#معرفی_برنامه فرض کنید یک نرم افزار به عنوان مثال یک بازی کلش آف کلنز ویا اینستگرام بر روی گوشی شما نصب است.شما هم به دو یا چند حساب اینستگرام یا کلش آف کلنز  دارید و همزمان به حساب های خود نیاز دارید .طبیعتا اگر بخواهید یک بار دیگر فایل نصبی این بازی را بر روی گوشی اندرویدی خود نصب کنید عملیات جایگزینی یا همان Replace صورت می گیرد .اما با نرم افزار App Cloner شما قادر خواهید بود فایل نصبی این برنامه ها را را کلون کنید ( یعنی چند نسخه از یک برنامه داشته باشید )  و با نصب کلون آن بدون اینکه بازی جدید بر روی قبلی جایگزین شوید چند برنامه از یک نوع به صورت همزمان بر روی گوشی اندرویدی خود داشته باشید.روش کار بسیار آسان است . پس از اجراي برنامه ، لیستی از برنامه های شما باز می شود و شما با انتخاب برنامه دلخواه قادر خواهید بود اسم ،شکل آیکون ، رنگ آیکون و حتی دسترسی های برنامه را تغییر دهید و هر

app cloner


#معرفی_برنامه فرض کنید یک نرم افزار به عنوان مثال یک بازی کلش آف کلنز ویا اینستگرام بر روی گوشی شما نصب است.شما هم به دو یا چند حساب اینستگرام یا کلش آف کلنز  دارید و همزمان به حساب های خود نیاز دارید .طبیعتا اگر بخواهید یک بار دیگر فایل نصبی این بازی را بر روی گوشی اندرویدی خود نصب کنید عملیات جایگزینی یا همان Replace صورت می گیرد .اما با نرم افزار App Cloner شما قادر خواهید بود فایل نصبی این برنامه ها را را کلون کنید ( یعنی چند نسخه از یک برنامه داشته باشید )  و با نصب کلون آن بدون اینکه بازی جدید بر روی قبلی جایگزین شوید چند برنامه از یک نوع به صورت همزمان بر روی گوشی اندرویدی خود داشته باشید.روش کار بسیار آسان است . پس از اجراي برنامه ، لیستی از برنامه های شما باز می شود و شما با انتخاب برنامه دلخواه قادر خواهید بود اسم ،شکل آیکون ، رنگ آیکون و حتی دسترسی های برنامه را تغییر دهید و هر

برنامه مطالعه نوروزی پایه هفتم، هشتم و نهم


دوستان عزیز و همراه مشاورین از طریق ربات تلگرام، اپلیکیشن و کانال تجربه من و همچنین وبسایت مشاورین کرمان برنامه ای با رعایت اصول برنامه ریزی، برای شما دوستان طراحی گردیده که خدمتتان تقدیم می گردد:
برنامه مطالعاتی پایه هفتم:

برنامه مطالعاتی پایه هشتم:

برنامه مطالعاتی پایه نهم:
:منبع . http://moshaverin.blog.ir/rss

برنامه مطالعه نوروزی پایه هفتم، هشتم و نهم


دوستان عزیز و همراه مشاورین از طریق ربات تلگرام، اپلیکیشن و کانال تجربه من و همچنین وبسایت مشاورین کرمان برنامه ای با رعایت اصول برنامه ریزی، برای شما دوستان طراحی گردیده که خدمتتان تقدیم می گردد:
برنامه مطالعاتی پایه هفتم:

برنامه مطالعاتی پایه هشتم:

برنامه مطالعاتی پایه نهم:
:منبع . http://moshaverin.blog.ir/rss

برنامه مطالعه نوروزی پایه هفتم، هشتم و نهم


دوستان عزیز و همراه مشاورین از طریق ربات تلگرام، اپلیکیشن و کانال تجربه من و همچنین وبسایت مشاورین کرمان برنامه ای با رعایت اصول برنامه ریزی، برای شما دوستان طراحی گردیده که خدمتتان تقدیم می گردد:
برنامه مطالعاتی پایه هفتم:

برنامه مطالعاتی پایه هشتم:

برنامه مطالعاتی پایه نهم:
:منبع . http://moshaverin.blog.ir/rss

آموزش: آموزش زبان سی شارپ - قسمت چهارم - آشنایی با ساختار برنامه ها و کامپایلر زبان سی شار


با عرض سلام به همراهان با قسمت چهارم سری آموزشی زبان سی شارپ در خدمت شما
عزیزان هستم.در قسمت قبلی، با نوشتن یک برنامه ساده با محیط Visual Studio و
چگونگی اجراي برنامه های نوشته شده به زبان سی شارپ آشنا شدیم. در ادامه
به بررسی ساختار برنامه های سی شارپ و نحوه کامپایل و اجراي برنامه ها
خواهیم پرداخت.در قسمت قبل کدهایی را در فایل Program.cs نوشتیم. در این
قسمت می خواهیم در مورد این فایل و محتویات آن بیشتر صحبت کنیم. اگر به
خاطر داشته باشید محتویات فایل Program.cs به صورت زیر بود:

static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Hello neetbook.blig.ir");
Console.WriteLine("Press any key to exit...");
Console.ReadKey();

در حال حاضر قسمت اصلی که باید به آن توجه کنیم بخش زیر است:

ادامه مطلب :منبع . http://neetbook.blog.ir/rss

آموزش: آموزش زبان سی شارپ - قسمت چهارم - آشنایی با ساختار برنامه ها و کامپایلر زبان سی شار


با عرض سلام به همراهان با قسمت چهارم سری آموزشی زبان سی شارپ در خدمت شما
عزیزان هستم.در قسمت قبلی، با نوشتن یک برنامه ساده با محیط Visual Studio و
چگونگی اجراي برنامه های نوشته شده به زبان سی شارپ آشنا شدیم. در ادامه
به بررسی ساختار برنامه های سی شارپ و نحوه کامپایل و اجراي برنامه ها
خواهیم پرداخت.در قسمت قبل کدهایی را در فایل Program.cs نوشتیم. در این
قسمت می خواهیم در مورد این فایل و محتویات آن بیشتر صحبت کنیم. اگر به
خاطر داشته باشید محتویات فایل Program.cs به صورت زیر بود:

static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Hello neetbook.blig.ir");
Console.WriteLine("Press any key to exit...");
Console.ReadKey();

در حال حاضر قسمت اصلی که باید به آن توجه کنیم بخش زیر است:

ادامه مطلب :منبع . http://neetbook.blog.ir/rss


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »